E-Mail aus Wegberg. Danke aus Krefeld!
Dagblad De Limburger, 10. April 2001


Sehr geehrte Frau Schock,
hier wieder ein Artikel des Limburgers... noch ganz frisch.


Oud tracé IJzeren Rijn blijft onbespreekbaar (nicht hinnehmbar, nicht diskussions-würdig)

 ROERMOND Het tijdelijk hergebruiken (zeitweise Wiederinbetriebnahme) van het historisch tracé van de IJzeren Rijn blijft
 onbespreekbaar voor de gemeenten Roermond en Weert en voor de Milieufederatie. Zij  houden vast aan andere alternatieven, in afwachting van de keuze (Wahl) voor een definitief spoor  tussen de Antwerpse havens en het Ruhrgebied.

 De twee gemeenten en de milieugroepering reageren op de koerswijziging (Kursänderung) van de provincie. Uit notulen (Protokollen)
 blijkt (geht hervor) dat die (Provinz) eventueel toch instemt (eventuell doch zustimmt) met het hergebruiken van de oude spoorlijn door natuurgebied De  Meinweg en woonwijken in Roermond en Weert. Eerder keurden Gedeputeerde Staten dit af (Früher lehnten die Abgeordneten das ab.).

 Voorwaarde die de provincie nu stelt is dat het Rijk het definitieve tracé langs de autosnelweg A67 bij
 Venlo situeert. De transportstad kan daarvan profiteren. Venlo wordt dan bijvoorbeeld verlost van het
 huidige rangeerterrein midden in het centrum.
Die Bedingung der Provinz an das Reich lautet, dass das Reich die definitive Trasse an die Autobahn A67 (in D: A40) bei Venlo legt. Der Logistikstandort kann davon profitieren und verlöre dabei auch das heutige Ragierterrain, das noch mitten in der Stadt liegt.)

 Voor Roermond en Weert betekent hergebruik van het historisch tracé dat er acht tot tien jaar lang extra
 goederentreinen gaan rijden langs woonwijken. (Die Wiederinbetriebnahme bedeute für Roermond und Weert, dass 8 bis 10 Jahre zusätzliche Güterzüge durch Wohnbereiche führen - und das sei nicht hinnehmbar...) En dat is absoluut onaanvaardbaar, meent Roermond.

 "Zo ontstaat er onherstelbare schade aan De Meinweg. (Es entstünde irreversibler Schaden am Naturgebiet...) Wat dacht je verder van de geluidshinder waarmee onze inwoners te maken krijgen als die lijn straks dwars door onze stad komt?', zegt
 woordvoerder M. Ogrinc.

 De Maasstad pleit (plädiert) zelf voor de aanleg van een klein stuk nieuw spoor langs de N280 richting Duitsland.
 De treinen kunnen dan om de stad heen. "Dat is sneller te realiseren en goedkoper', verduidelijkt Ogrinc.
 "Je bundelt bovendien de overlast, omdat er toch al aan de N280 wordt gewerkt.'
(Weil sowieso schon an der N 280 gearbeitet werde, solle dort eine neue Bahnlinie zusätzlich errichtet werden...)

 Ook Weert blijft faliekant tegen hergebruik van het oude tracé. Zelfs al is het tijdelijk. Naast
 geluidshinder (Lärm) brengt het extra treinverkeer  volgens woordvoerder J. van den Nieuwenhof
 onaanvaardbare risico's met zich mee. "Denk aan ontsporingen of een ontploffing', zegt hij. De
 bestuurders van de Van Hornestad willen een afbuiging van de IJzeren Rijn richting Eindhoven, nog
 voor natuurgebied Weerterbergen (.. .wollen eine Abbiegung des Eisernen Rheins in Richtung Eindhoven noch vor dem Naturgebiet Weerterbergen(weit vor Roermond).

 H. Smits van de Roermondse bewonersgroep (Bewohnergruppe, Bürgerinitiative) IJzeren Rijn Nee! houdt zijn hart vast. "Wie weet wat er straks uit de hele wereld over dat kleine stukje spoor vlak langs onze huizen komt', zegt hij. "Ze kunnen  beter een tijdje de bestaande Montzenlijn tussen Antwerpen en Aken gebruiken.' (Sie sollten besser eine gewisse Zeit die bestehende Montzen-Linie zwischen Aachen und Antwerpen gebrauchen) Voor dit laatste pleit (plädiert) ook de Milieufederatie (Umweltbund) , laat woordvoerder H. Bemelmans weten.

 Zelfs Venlo zet (setzt) vraagtekens (Fragezeichen) bij de plannen om opnieuw over het oude spoor te gaan. Wethouder P.
 Stelder van Infrastructuur: "Het grootste industriegebied van Europa moet verbonden worden aan de belangrijkste havengebieden. En dat moet gebeuren op een infrastructuur van honderdvijftig jaar oud?' Das größte Industriegebiet Europas soll mit den wichtigsten Hafengebieten verbunden werden. Und das soll mit Hilfe einer hunderfünfzig Jahre alten Infrastruktur geschehen?

 dinsdag, 10 april 2001