Studie IJzeren Rijn langs A67: 250.000 gulden
VENLO/ROERMOND De studie naar de haalbaarheid van een nieuwe spoorlijn parallel aan de snelweg A67 gaat ruim een kwart (Viertel) miljoen gulden kosten.
 

De uitkomsten (Ergebnisse) van het onderzoek spelen in september een rol bij de definitieve besluitvorming (bei dem definitiven Beschließen der) over het toekomstige tracé (zukünftigen Trasse) van de spoorlijn (der Eisenbahnlinie) van het Antwerpse havengebied naar het Duitse Ruhrgebied, de zogenoemde (sogenannte) IJzeren Rijn.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft inmiddels (zwischenzeitlich) een trajectnota ("Projektnotiz") en een milieueffectrapportage (Umweltverträglichkeitsprüfung) in gang gezet, met de bedoeling (Zielsetzung, Absicht) de voor- en nadelen (Vor- und Nachteile) van verschillende (verschiedener) varianten op een rijtje te zetten (...in eine Reihe zu setzen, damit sie vergleichbar werden...). De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben een eigen plan op tafel gelegd: een goeddeels nieuwe IJzeren Rijn parallel aan de A67, de snelweg van Antwerpen naar Venlo. (Die Provinzen Nord-Brabant und Limburg haben einen eigenen Plan auf die Tagesordnung gebracht: ein Großteil des neuen Eisernen Rheins soll parallel zur A67 (Autobahn Eindhoven : Venlo : Duisburg) geführt werden, der Autobahn von Antwerpen nach Venlo.)

woensdag, 18 april 2001

© Dagblad De Limburger


Studie A67-variant IJzeren Rijn kost kwart
 miljoen gulden

 VENLO/ROERMOND De studie naar de haalbaarheid van een nieuwe
 spoorlijn parallel aan de snelweg A67 gaat ruim een kwart miljoen gulden
 kosten. De uitkomsten van het onderzoek spelen in september een rol bij
 de definitieve besluitvorming over het toekomstige -tracé van de spoorlijn
 van het Antwerpse havengebied naar het Duitse Ruhrgebied, de
 zogenoemde IJzeren Rijn.

 Die lijn ligt er al sinds het einde van de negentiende eeuw, maar is niet meer in
 gebruik voor regulier goederen- en personenvervoer. Enkele jaren geleden begon
 een discussie om na te gaan of het mogelijk is de spoorbaan weer in gebruik te
 nemen. In Limburg zou dat milieuproblemen opleveren. Het oorspronkelijke tracé
 loopt namelijk dwars door Weert en Roermond en het doorsnijdt het
 natuurgebied De Meinweg.
 Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft inmiddels een trajectnota en een
 milieueffectrapportage in gang gezet, met de bedoeling de voor- en nadelen van
 verschillende alternatieve varianten op een rijtje te zetten. De provincies
 Noord-Brabant en Limburg hebben een eigen plan op tafel gelegd: een goeddeels
 nieuwe IJzeren Rijn parallel aan de A67, de snelweg van Antwerpen naar Venlo.
 Aanvankelijk leek dat plan weinig kans van slagen te hebben, onder meer omdat
 het duurder is dan de andere alternatieven. Later besloot het ministerie van
 Verkeer en Waterstaat er toch serieus naar te kijken. Een consortium van de
 bureaus BCI, DHV, Holland Railconsult en IVV Aachen onderzoekt de
 komende maanden onder leiding van Buck Consultants International de
 haalbaarheid. Het ministerie en de beide provincies delen de kosten van dat
 onderzoek.

 donderdag, 19 april 2001

                      © Dagblad De Limburger