Tracé IJzeren Rijn ten noorden R'mond is
 bespreekbaar

#################
(Folgender Inhalt:
Der Roermonder Verwaltungsvorstand (B en W = Bürgermeister und Beigeordnete) sind zwar insbesondere Dafür, dass der Eiserne Rhein nicht durch Roermond, sondern durch Venlo geführt werde, sollte er aber durch Roermond kommen, dann hielten sie eine Trassenführung nördlich um Roermond herum in Richtung Niederkrüchten - Elmpt für die umweltfreundlichste. Anm. der Webredaktion: Für Elmpt bedeutete das, dass der britische Flughafen, der bald kein Flughafen mehr sein wird, von der Bahnlinie durchkreuzt würde. Auf deutschem Boden würde eine Anbindung an die historische Streckenführung zwischen Arsbeck und Merbeck/Wegberg erfolgen. In Niederkrüchten hat einer nicht verstanden, dass der Eiserne Rhein nicht hielte. Einer glaubt, das Flughafengelände und die Gemeinde hätten was davon.
Der sollte sich mal bei seinen Parteifreunden im Kreis oder den Nachbarstädten kundig machen.)
#################
 

 ROERMOND Een IJzeren Rijn-tracé ten noorden van Roermond,
 parallel aan de N280-oost is weliswaar bespreekbaar voor het
 Roermondse college van B en W; een tracé dat via Venlo loopt, is voor
 het college echter nog steeds eerste keus.

 Dat antwoordt het college op vragen die GroenLinks-raadslid F. Zijlstra enkele
 weken geleden stelde naar aanleiding van uitlatingen van wethouder -B. Swachten
 (Demokraten Roermond, Verkeer) over de concept-milieueffectrapportage (mer)
 voor de IJzeren Rijn. Uit die concept-mer (Konzept der Umweltverträglichkeitsprüfung) komt de tracévariant die Roermond
 noordelijk passeert en parallel aan de N280-oost loopt naar voren als het meest
 milieuvriendelijke alternatief.

 In een reactie op de mer stelde Swachten dat deze variant voor Roermond
 bespreekbaar is. Zijlstra was daarover niet te spreken. Hij vond dat Swachten
 eerst had moeten overleggen met andere betrokken gemeenten en de provincie
 Limburg. "Het standpunt van het college is en blijft dat het tracé van de IJzeren
 Rijn bij voorkeur via Venlo loopt', stelt het college nu.

 Het college vindt niet dat Swachten voor zijn beurt heeft gesproken. "Door nu al
 aan te gevan dat deze variant voor Roermond een bespreekbaar alternatief is,
 kunnen de internationale bestuurders vooraf hun afwegingen maken.'

Zo hoopt Roermond een eventuele reactivering van het historisch tracé door de binnenstad
 te vermijden. Die reactivering zou het leefklimaat van de stad ernstig aantasten.
 -De tracévariant ten noorden van Roermond is grotendeels gelijk aan het
 oorspronkelijke tracé, met een aftakking tussen de Maasbrug bij Buggenum en
 het Duitse Dalheim. Daarvoor zou negen kilometer nieuw spoor aangelegd
 moeten worden dat parellel loopt aan de toekomstige N280 bij Asenray.

 donderdag, 19 april 2001

                      © Dagblad De Limburger