Duitsers betalen mee aan studie IJzeren Rijn langs A67 / A40
VIERSEN/VENLO De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil meebetalen aan een haalbaarheidsstudie naar een traject voor de IJzeren Rijn langs de A67 en de A40. Dit op voorwaarde dat ook Venlo energie en geld steekt in het onderzoek.
 

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Verkeer van de deelstaat desgevraagd bevestigd. Het ministerie lijkt daarmee zijn aanvankelijke scepsis over het alternatieve A67-traject althans gedeeltelijk overboord te hebben gezet. Volgens de woordvoerder wil de deelstaat meebetalen aan de studie om er zeker van te zijn dat alle mogelijke alternatieven zijn bekeken op hun haalbaarheid.

Het A67 /A40-paralleltracé is de door Brabant en Limburg ontwikkelde variant voor de IJzeren Rijn, een spoorwegverbinding tussen Antwerpen en Duitsland. Het spoor moet in deze variant lopen van Eindhoven via Venlo naar Krefeld/Duisburg. Verkeersminister T. Netelenbos is er weinig enthousiast over. Ze is met NS Railinfrabeheer van mening dat de door beide provincies aangedragen oplossing, die vier miljard gulden kost, veel te duur is.

De regio wil nu via een eigen onderzoek aantonen dat de argumenten van Netelenbos niet deugen. Met de toezegging van Noordrijn-Westfalen lijkt de mogelijkheid van zo'n studie reëel. De Venlose wethouder P. Stelder (CDA, Ruimtelijke Ordening) zegt de ommezwaai ("Umschwung" in der deutschen Meinung, d. Red.) van de Duitse buren (Nachbarn) "hartstikke positief' te vinden. Hij wil nu met alle betrokken partijen aan tafel gaan zitten om te bekijken hoe het onderzoek, waarin ook Venlo geld stopt, snel van de grond kan worden getild. Snelheid is ook wel geboden, want in maart (März 2001) moet een internationale werkgroep met Nederlandse, Belgische en Duitse vertegenwoordigers een definitief advies uitbrengen over het meest wenselijke spoorweg- tracé.

woensdag, 10 januari 2001

© Dagblad De Limburger

Vgl. 090101rpvie.html