Minister: NS(Nationale Spoorwegen=Eisenbahn)-emplacement blijft wellicht in Venlo
VENLO
Minister Netelenbos (PvdA, Verkeer) sluit niet uit dat het omstreden (umstritten) NS-rangeeremplacement in de binnenstad van Venlo blijft gehandhaafd.

De minister antwoordt dat op vragen van de CDA-kamerleden Stroeken en Leers.

Die Ministerin erkennt an, dass es Risiken gibt
De minister erkent dat dat het voor de NS niet mogelijk is te voldoen aan de eisen voor individuele risico's op het emplacement die de milieuvergunning stelt als het aantal wagons in 2010 zo is toegenomen als nu wordt voorspeld. De NS is hierover echter nog in gesprek met provincie en gemeente. Daarbij wordt ook gekeken hoe de risico's buiten het emplacement zelf in de hand kunnen worden gehouden. Wellicht leidt een en ander tot oplossingen. De minister vindt het daarom "voorbarig' nu al te concluderen dat het emplacement per se uit de binnenstad weg moet, zoals de gemeente Venlo wil.

Die Ministerin fühlt sich von Venlo unter Druck gesetzt
De minister vindt het ook voorbarig en onterecht dat Venlo dreigt tegen een vergunning voor het emplacement in beroep te gaan als de minister het goederenspoortracé IJzeren Rijn (Antwerpen-Duitsland) over het emplacement wil leiden. Venlo wil dat niet in verband met overlast. De stad bepleit een tracé ten noorden van de stad, parallel aan de autosnelwegen A67/BAB40.
 

Die Ministerin hält Venlo für voreilig
Volgens Netelenbos is Venlo voorbarig omdat nog geen tracébesluit is gevallen. Ook vindt de minister dat Venlo een verkeerde koppeling legt. De milieuvergunning betreft het rangeeremplacement, terwijl het bij de IJzeren Rijn alleen "doorgaand vervoer zonder rangeren' betreft.

Die Ministerin sagt, sie hätte einen negativen Bescheid der niederländischen Bahnbetreiber für den Fall einer neuen Trasse entlang der Autobahn bekommen, sie prüfe aber noch.
Netelenbos zegt verder dat zij inderdaad een negatief advies van NS Railinfrabeheer heeft ontvangen over de variant langs de autowegen, omdat dit te duur zou zijn. De minister bestudeert dit advies nog.

vrijdag, 13 oktober 2000

© Dagblad De Limburger