Artikel aus dem Dagblad De Limburger
Mai / Juni 2000

Archief
Opnieuw zoeken | Terug naar resultaten Vorig Artikel | Volgend Artikel

Gevonden artikel:De Limburger - dinsdag 30 mei 2000
 

Plannen spoor en wegen Venlo kosten miljard
VENLO : Plannen in de gemeente Venlo voor nieuwe terreinen voor goederenoverslag, omleiding van spoor en aanleg van een ringweg kosten bijna een miljard gulden...TEXT:

De plannen maken deel uit van een pleitnota die de provincie Limburg, werkgeversorganisaties en vakbonden vandaag aan minister Netelenbos van Verkeer hebben overhandigd. Bepleit worden verkeersprojecten in Limburg voor in totaal 3,8 miljard.Het duurste project in Venlo is aanleg van het goederenspoor IJzeren Rijn ten noorden van Venlo, parallel aan de A67, inclusief een nieuwe spoorbrug. Aanleg daarvan kost 800 miljoen gulden en kan in 2008 starten.Een nieuwe ringweg door Venlo en Blerick, onlangs bepleit door de hoogleraar architectuur Christian Kieckens, kost 60 miljoen en kan eveneens vanaf 2008 worden aangelegd.Verder wordt verplaatsing van het NS-rangeerterrein uit Venlo naar Trade Port Noord bepleit (kosten 32 miljoen, inclusief bodemsanering, start 2006), aanleg van een binnenhaven voor containeroverslag (32 miljoen, 2002) en aanleg van een nieuwe railterminal voor containers (30 miljoen, 2006). 
Archief
Opnieuw zoeken | Terug naar resultaten Vorig Artikel | Volgend Artikel

Gevonden artikel:De Limburger - dinsdag 30 mei 2000
 

Demonstratie Roermond tegen IJzeren Rijn
ROERMOND : Actiegroepen uit Roermond, Roerdalen en het Duitse Wegberg hebben gisteren in Roermond tijdens een werkbezoek van minister Netelenbos van Verkeer gedemonstreerd tegen een eventueel tracé van het goederenspoor IJzeren Rijn (Antwerpen-Duitsland) door Midden-Limburg...TEXT:

De circa twintig actievoerders protesteerden ertegen dat het spoor eventueel door het natuurgebied De Meinweg komt. Ze vrezen onherstelbare schade aan planten en dieren en verkeerslawaai dat hinderlijk is voor een miljoen toeristen per jaar.De actievoerders zeiden niet te geloven dat een Meinweg-tracé slechts tijdelijk zal zijn, zoals Netelenbos eerder heeft gezegd. Daarvoor is dat tracé te duur, zo menen de demonstranten. Ook denken de demonstranten dat de lopende milieueffectrapportage over een definitief tracé slechts een formaliteit zal zijn en dat het uiteindelijk toch op hergebruik van de IJzeren Rijn zal uitkomen.Netelenbos bestreed die kritiek. Ze zei dat alle voors en tegens worden afgewogen, en dat een tracé door De Meinweg geen onherstelbare schade aan de natuur mag berokkenen. Verder wees ze de actievoerders erop dat België volgens een verdrag recht heeft op een goederenlijn door Limburg.Archief
Opnieuw zoeken | Terug naar resultaten Vorig Artikel | Volgend Artikel

Gevonden artikel:De Limburger - maandag 5 juni 2000
 

Netelenbos: kruideniersmentaliteit past niet bij IJzeren Rijn
Minister Netelenbos was eergisteren op werkbezoek in Limburg. Ze komt 15 juni op bezoek in Venlo. Een gesprek met haar over vervoersstad Venlo.
Door Twan Mientjes
ROERMOND : Heel Limburg, van de provincie tot het bedrijfsleven, wil dat het nieuwe goederenspoor IJzeren Rijn (Antwerpen-Duitsland) via Venlo gaat. In Venlo liggen immers al een railterminal en vervoersbedrijven en dus de grootste kansen op extra werkgelegenheid, en daar wordt de minste natuur geofferd. Toch heeft u de meest bepleite Venlo-variant, een nieuw spoor langs de A67, pas onder druk van de Tweede Kamer in de studies opgenomen. Vindt u die variant soms te duur?Nee, dat is het niet. Het denken heeft niet stilgestaan sinds we weten dat de Belgen graag die IJzeren Rijn door Nederland zien. En ik vind Venlo inderdaad een uiterst interessante draaischijf in het continentale vervoer. Dat komt door de ligging van Venlo, de aanwezigheid van autowegen, spoorwegen en de Maas. Ook in het project Incodelta (een project van vier ministeries voor transportcorridors door Nederland, red.) wordt zeer positief over Venlo gesproken. Na de mainports Rotterdam en Schiphol is Venlo zeer belangrijk." Maar waarom toch uw terughoudendheid over een IJzeren Rijn langs de A67? Omdat volgens dat voorstel goederen- en personenvervoer over hetzelfde spoor gaan. Personenvervoer moet door de steden, maar goederen houden we daar juist het liefste buiten. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar een scheiding van die stromen ligt toch voor de hand." Een IJzeren Rijn langs de A67 via Venlo dient de economie het meest. Het is duidelijk dat de IJzeren Rijn via Venlo meer voor de economie oplevert dan een variant via De Meinweg bij Roermond, zoals de Belgen graag willen. Toch zullen we, ook wat investeringen in de economie betreft, een kosten-baten-analyse moeten maken. We moeten voorkomen dat we in eenzelfde soort discussie als rond de Be-tuwelijn terechtkomen, waar de baten achteraf in twijfel worden getrokken." Heeft u wel ruimte op uw begroting voor een A67-variant? Je praat dan toch over miljarden. We zullen ruimte moeten maken, dat is duidelijk. Maar ik wil in de eerste plaats een kwalitatieve beslissing nemen: welk tracé is het beste? We moeten geen suboptimale oplossing kiezen; een kruideniersmentaliteit past hier niet. Nederland investeert meer naarmate het belang voor ons groter is. En we zullen moeten praten over bijdragen van België en Duitsland." Maar de investeringen op grondgebied van Nederland voor het definitieve tracé zullen toch door Nederland moeten worden gedaan? Ik kan op dit soort vragen geen al te pertinente antwoorden geven. Dat ondermijnt mijn onderhandelingspositie." De A67-variant via Venlo dient ook de veiligheid. Het rangeeremplacement, waar volgens een vandaag gepubliceerd rapport honderden doden kunnen vallen, zou dan uit de Venlose binnenstad naar de industrieterreinen aan de A67 kunnen. Pas op, we moeten de mensen niet bang maken. Het gaat om statistisch uiterst kleine kansen op een ramp. Natuurlijk zullen we aan de eisen die aan rampbeheersing gesteld worden, moeten voldoen. Maar we kunnen niet alle rangeeremplacementen in ons land verplaatsen. In het Venlose geval is het inderdaad interessant als we twee vliegen in een klap kunnen slaan, mits het allemaal binnen de proporties blijft. Ik zal de situatie rond het emplacement bij de tracékeuze zeker mee laten wegen." De gemeente Venlo wil een task-force opzetten die verplaatsing van het emplacement bestudeert en daar ook een van uw topambtenaren bij hebben. Bent u daartoe bereid? De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Limburg, meneer Teders, weet hier alles van en houdt zich hiermee bezig." Al met al lijkt u toch wel erg geïnteresseerd in de positie van Venlo. Dat ben ik ook. En ook de minister van Landbouw is dat. Er zullen kassen uit het Westland verplaatst moeten worden en er komt een projectvestiging voor glastuinbouw in Californië bij Venlo. Er staat heel wat rond Venlo te gebeuren. Begin volgend jaar zal er meer duidelijkheid zijn: over het tracé van de IJzeren Rijn, en ook of er een zuidtak van de Betuwelijn via Venlo moet komen." Toch nog een keer de financiën. In de randstad worden miljarden in het spoor geïnvesteerd. Vanwege inpassing in de natuur wordt voor de A4 bij Delft zes keer zoveel uitgetrokken als u voor de A74 bij Venlo beschikbaar heeft, terwijl die weg net zo lang is en door even waardevolle natuur loopt. Gaat er niet te veel geld naar de randstad? Nee. Ik ga bijvoorbeeld de Hanzelijn door Oost-Nederland niet opofferen voor spoorinvesteringen in de randstad, zoals NS Railinfrabeheer heeft voorgesteld, want ik heb die lijn nodig voor het goederenvervoer. En de A74 en A4 zijn niet helemaal vergelijkbaar. In Holland heb je met zout water te maken bij een verdiepte aanleg, wat de hele waterhuishouding verstoort. Bovendien: in Limburg komt ook een tunnel in de A73 onder het Roerdal." Voor de A74 is maar 125 miljoen beschikbaar. De natuurbeweging wil daar een wildviaduct over. Daar is dus geen geld voor? We hebben die 125 miljoen afgesproken met de provincie. Alle extra wensen zullen moeten worden betaald via privaat-publieke constructies, of bijdragen van gemeenten of anderen." 

Archief
Opnieuw zoeken | Terug naar resultaten Vorig Artikel | Volgend Artikel

Gevonden artikel:De Limburger - dinsdag 6 juni 2000
 

Brieven: IJzeren Rijn 1313
Ingezonden brief over de IJzeren Rijn (06/05)
Lezers
Ik vraag mij af of waarop de heer Tummers zijn uitspraken baseert dat Duitsers met de trein naar Roermond gaan komen. We weten allemaal dat Duitsers het liefst tot aan de deur van de winkel rijden en dan alles inladen. Die gaan echt niet lopen van het station naar het merkendorp met hun volgeladen tassen. Die willen parkeerplaatsen, en terecht. Dit leert ons de ervaring in Venlo. Deze stad is met de trein rechtstreeks bereikbaar vanuit Mönchengladbach, dus voor andere Duitsers uit bijvoorbeeld Düsseldorf betekent dit slechts één keer overstappen. Echter, geen enkele Duitser komt met de trein. Iedereen komt met de auto en parkeert deze in de parkeergarage vlakbij het centrum. De heractivering van de IJzeren Rijn betreft in eerste instantie echter lange, zwaarbeladen goederentreinen, die een enorme geluids- en trillingsoverlast zullen gaan veroorzaken. De heer Tummers stelt dat dit te verwaarlozen nadelen zijn. Laat me raden: de heer Tummers woont niet aan de spoorlijn? De vrachtwagens die het milieu verpesten, zijn wellicht een betere oplossing dan het heractiveren van een dood spoor'. Uit een recent onderzoek (in opdracht van minister Netelenbos) door TNO en CE (Centrum voor energiebesparing en schone technologie) blijkt namelijk dat dieseltreinen het milieu meer verontreinigen dan vrachtwagens. Laten ze die IJzeren Rijn maar aanleggen langs de A67, zodat zowel Nederland als Noord-Brabant en Venlo ervan kunnen profiteren. En leg bij dat merkendorp maar een mooie parkeerplaats aan. Komen er gegarandeerd veel Duitsers. G. Kotschi, Roermond -
  

Speciale rit op traject van IJzeren Rijn
WEERT Het IJzeren Rijntracé wordt vandaag één keer gebruikt. Speciaal voor bezoek uit de provincie Noord-Brabant rijdt er op het traject Hamont-Wert een passagierstrein heen en weer.

Het vertrek van de Belgische dieseltrein in Hamont staat gepland om 14.30 uur; de terugreis vanuit Weert is gepland om 15.00 uur.
Commissaris van de Koningin F. Houben zal een van de gasten zijn. Daarnaast zullen ook de griffier en de voltallige commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden van de Provinciale Staten in de trein stappen.

De groep van ongeveer 25 gasten gaat na de treinrit naar Kempen Airport waar de gemeente een minibeurs voor de gasten heeft ingericht. Ze worden uitgebreid ingelicht over Cranendonckse zaken zoals het grootschalige industrieterrein bij Budelco (het Duurzaam Industriepark Cranendonck), het Lokaal Informatie en Advies Centrum en de nieuwe verpleeghuisdependances bij Mariënburght en Marishof en de nieuwbouwplannen van dit laatste zorgcentrum. Het gezelschap wordt ook een rondvlucht boven Cranendonck aangeboden.

vrijdag, 09 juni 2000

© Dagblad De Limburger

Reageer op dit artikel
(alleen brieven met duidelijke vermelding
van naam en adres komen in aanmerking voor plaatsing)