Gute Argumente für die teure Variante: Eiserner Rhein entlang der Autobahn Eindhoven - Venlo

maandag, 17 juli 2000

© Dagblad De LimburgerIJzeren Rijn
IJzeren Rijn en kruideniersmentaliteit van Netelenbos (31/05)

"Maar ik wil in de eerste plaats een kwalitatieve beslissing nemen: welk tracé is het beste? We moeten geen sub-optimale oplossing kiezen; een kruideniersmentaliteit past hier niet. Nederland investeert meer naarmate het belang voor ons groter is.' Citaat Netelenbos.
De Milieugroep Roermond (MR) heeft naar aanleiding van de startnotitie van de mer een voorstel gedaan. Bundeling van de IJzeren Rijn met de A67 vanaf Geldrop/Heeze tot Venlo. Dit is een variant op het Brabantse voorstel waar de bundeling ophield ter hoogte van Deurne. De MR is verheugd dat Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van de resultaten van de inspraak dit voorstel mee zal nemen in de onderzoeken die gehouden zullen worden. Deze onderzoeken gaan aan de feitelijke tracékeuze vooraf.

Netelenbos over de terughoudendheid over de IJzeren Rijn langs de A67: "Omdat volgens dat voorstel goederen- en personenvervoer over hetzelfde spoor gaan. Personenvervoer moet door de steden, maar goederen houden we daar het liefste buiten. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar een scheiding ligt toch voor de hand.'
Een van de kenmerken van het voorstel van de MR was juist het optimaliseren van het reizen per openbaar vervoerdoor te denken aan light rail tussen Eindhoven en Deurne. Dit heeft veel minder overlast voor de omwonenden tot gevolg. Voor de reizigers die van Deurne naar Venlo moeten, dient een aansluiting gemaakt te worden op de met de A67 gebundelde IJzeren Rijn.

Het andere grote voordeel komt dan in beeld: het kunnen opheffen van de bestaande spoorlijn Deurne-Venlo. Hiermee kan een bestaande grote doorsnijding van de groene ruimte in ons onvolprezen Peelgebied worden opgeheven.

De door Netelenbos gewenste scheiding wordt tot Venlo gerealiseerd. Vanaf Venlo doet de MR geen uitspraken vanwege capaciteitsgebrek binnen de MR. Duidelijk is echter dat de voordelen voor de keuze van een variant over Venlo ook onverkort gelden voor de hierboven beschreven variant.
Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om het rangeerterrein in Venlo te verplaatsen.
Andere niet onbelangrijke voordelen zijn dat tijdens de werkzaamheden aan het spoor het huidige tijdelijk bijna geheel in stand kan blijven. Het huidige spoor kan nog langer intact blijven, zodat er meer tijd is om een goede keuze te maken uit alle nieuwe ontwikkelingen die er bij het reizigersvervoer zijn te melden.

Naast de extra aantasting van bijvoorbeeld de Braakhuizense Heide staat als groot voordeel dat de bochtafsnijding' tussen Geldrop en Eindhoven vervalt. Dit betekent dat het zeldzaam mooie gebied, de Urkhovense Zegge in het Dommeldal, niet verloren gaat.

Huug Stam, voorzitter Milieugroep Roermond, Roermond.