Dagblad De Limburger
20.06.2000
Inhalt:
Normale Unglücke auf der Schienenstrecke Eiserner Rhein gefährden keine Roermonder Bürger, weil sie alle mehr als 11m von der Schiene entfernt wohnen. Anders ist das, falls beispielsweise ein mit Chlor beladener Waggon leckt und in einer halben Stunde 1800 Liter auslaufen. In dem Fall wären - nach Feststellung des Roermonder Gemeindevorstands - alle gefährdet, die bis zu 1400 m entfernt von der Schiene wohnen. In Roermond wären dann 30.000 Einwohner betroffen.

(Anders als in früheren Berichten taucht hier wieder die Zahl von nur 15 täglichen zusätzlichen Zügen auf der Strecke auf. Neu ist die Zahl von 43 Zügen im Jahr 2020.)

Besonders hingeweisen wird auf den Umstand, dass auf der Strecke alle Stoffe transportiert werden sollen.)

Geen woningen in gevarenzone IJzeren Rijn
ROERMOND Langs het tracé van de IJzeren Rijn in Roermond woont niemand in de gevarenzone voor het vervoer van chemische stoffen. Tenminste als op de spoorlijn dezelfde veiligheidsnorm wordt toegepast die geldt voor vervoer over bestaand spoor. Anders wordt het als gekeken wordt naar de gevolgen van een ongeluk met een met chloor geladen treinwagon. Dan loopt al snel de helft van de bevolking gevaar.

Dat antwoorden Burgemeester en Wethouders van Roermond op vragen van het PvdA-raadslid A. Rüsing. Uitgaande van vastgestelde individuele risicocontouren voor het bestaande spoor in Roermond, moet een strook van elf meter vanaf het hart van de spoorlijn vrij blijven van bebouwing. Volgens B en W bevinden zich langs de IJzeren Rijn in Roermond in die strook alleen achtertuinen. Niemand woont dus in de gevarenzone.
Een heel ander beeld ontstaat volgens Burgemeester en Wethouders als wordt uitgegaan van het effect van een ramp. Als voorbeeld geven zij het kantelen van een chloorwagon waaruit in dertig minuten achttienhonderd kilo chloor lekt. In dat geval, zo stellen B en W, kan de risicozone afhankelijk van de weersomstandigheden oplopen tot veertienhonderd meter vanaf de spoorlijn. Binnen die strook van veertienhonderd meter wonen in Roermond langs alle bestaande spoorlijnen dertigduizend mensen.

B en W blijven dan ook van mening dat voorkomen moet worden dat de IJzeren Rijn weer in gebruik wordt genomen. Vooral, zo benadrukken ze opnieuw, omdat er betere alternatieve tracés buiten de stad zijn. Ze herinneren het PvdA-raadslid er nogmaals aan dat rekening gehouden moet worden met maximaal vijftien treinen per dag in beide richtingen samen, bij tijdelijke aanwijzing van het tracé. De lading mag uit alle stoffen bestaan, inclusief chemische. Wordt de IJzeren Rijn definitief aangewezen dan mogen er tot 2020 43 treinen per dag in beide richtingen samen rijden.

dinsdag, 20 juni 2000

© Dagblad De Limburger

Reageer op dit artikel
(alleen brieven met duidelijke vermelding
van naam en adres komen in aanmerking voor plaatsing)