Es folgen drei sehr unterschiedliche Presseartikel. 2 aus dem Dagblab De Limburger, 1 aus der Aachener Zeitung. Alle äußern sich zum Forum der Mieter und Politiker zum "Eisernen Rhein", das am 19.Januar 2001 in Roermond stattgefunden hat.IJzeren Rijn gaat Roermond jaarlijks (jährlich) miljoenen kosten

ROERMOND Als het historische tracé van de IJzeren Rijn weer in gebruik wordt genomen, gaat dat Roermond jaarlijks vele tientallen (viele Zehner von...) miljoenen guldens kosten aan diverse schades (verschiedenen Schäden) . De schade voor het gehele tracé (Schäden der gesamten Trasse - in Roermond und am Meinweg) zou jaarlijks tussen de 100 en 130 miljoen bedragen.
 

Dit stelde de Roermondse wethouder B. Swachten (/Beigeordneter B. Swachten von der Partei: Demokraten Roermond, Openbare Werken) vrijdagavond tijdens (Freitagabend bei einem) een symposium over het toekomstige goederenspoortraject (Gütertransportprojekt) van Antwerpen naar Duisburg.
Swachten liep daarmee vooruit op onderzoeksresultaten (kam damit den Untersuchungsresultaten voraus) van het Amsterdamse bureau IVAM Environmental Research. Dat bureau heeft in opdracht (Auftrag) van onder meer (unter anderen) de gemeenten Roermond, Roerdalen en Weert en de Milieufederatie (Umweltbund) Limburg, het Gewest Midden-Limburg, Staatsbosbeheer, Industriebank REO en woningstichting (Wohnungs"stiftung") Wonen Zuid onderzoek gedaan naar de gevolgen (Folgen) van het goederenspoor voor werken, wonen en recreëren (Arbeiten, Wohnen und Erholen) in het Nederlandse tracégebied (Trassengebiet).

Onderdeel (Teil) van dat onderzoek is een financiële raming (eine finanzielle Rahmenschätzung) van de schade die heringebruikname (Wiederingebrauchnahme) van de IJzeren Rijn met zich meebrengt. "De resultaten heb ik op mijn bureau liggen, maar ze zijn nog niet officieel', benadrukt Swachten. "Het kan dus een miljoentje meer of minder zijn.' (Es kann eine Million mehr oder weniger sein, aber jedenfalls zwischen 100 und 130 Millionen Gulden jährlich) Maar de totale schade gaat volgens de voorspelling van IVAM jaarlijks in ieder geval tussen de 100 en 130 miljoen gulden bedragen. "Onder die schade valt waardevermindering (Wertminderung) van woningen, eventuele sloop (eventueller Abriss) van woningen naast (nahe der Trasse) het tracé en derving (Verringerung von Einkommen aus Tourismus, Erholung) van inkomsten uit recreatie omdat één op de zes recreanten weg zou blijven (jeder sechste Erholungssuchende wird wegbleiben, wenn...) als er treinen langs De Meinweg of de Weerter- en Budeler Bergen gaan rijden', aldus (so) Swachten.

Volgens de wethouder (Nach dem Beigeordneten) komen in Roermond de herstructureringsplannen (Wiederaufbaupläne, Renovierungspläne der drei Stadtteile, durch die die Trasse läuft...) voor de drie kanswijken, waar het spoor doorheen moet gaan lopen, ook in gevaar. In de wijken Kemp, Donderberg en Roermondse Veld wil de gemeente miljoenen guldens pompen. "Maar daarin zullen we flinke stappen (schnelle Schritte zurück) terug moeten doen.'

Roerdalen en Roermond, die fel strijden tegen de heringebruikname van het historisch tracé, zien (sehen den Bericht...)het rapport van IVAM als een extra wapen (Waffe) in de strijd. "Maar het ultieme wapen (die entscheidende Waffe wird die Umweltverträglichkeitstudie sein) zal de milieueffectrapportage zijn, die minister Netelenbos uit wil laten voeren', zo stelde Swachten eerder al.

Uit het onderzoek van IVAM blijkt overigens ook (ergibt sich übrigens auch) dat de actiebereidheid (Aktionsbereitschaft) onder Midden-Limburgers minimaal is. "Tachtig (80%) procent van alle geënquêteerden (Befragten) is tegen de komst (gegen das Kommen) van de IJzeren Rijn, maar niet bereid actie (aber nicht bereit, etwas zu tun) te voeren', zo stelde een teleurgestelde (der enttäuschte) Swachten.

maandag, 22 januari 2001

© Dagblad De Limburger
 Politici van uiteenlopend pluimage (unterschiedlicher Herkunft und Zuständigkeit) verzamelden zich vrijdagavond (19.01.2001) in het Roermondse TheaterHotel. Om te discussiëren over de gevolgen (Folgen) van een IJzeren Rijn op het historische tracé. Belangenvereniging (Interessensvertretung) "Het Huurdersplatform" (Die Mieterplattform)  had de avond georganiseerd, maar de belangstelling viel tegen.

'Ik blaas die IJzeren Rijn op met Belgische granaten!'

Door Gustaaf Klomberg
 

ROERMOND "Wat is het toch met de actiebereidheid (Aktionsbereitschaft, s.o.) van Midden-Limburgers?', vraagt de Roermondse wethouder (Beigeordnete) Boy Swachten zich wanhopig (verzweifelt) af en kijkt een halfvolle zaal in. Zestien (16) lokale, nationale en internationale politici houden een forumdiscussie over de IJzeren Rijn in TheaterHotel De Oranjerie. Iedereen blijkt tegen het opnieuw in gebruik nemen van het historische tracé. Een verhitte (erhitzte) discussie werd het vrijdagavond dus ook niet.
Hopelijk verloopt de strijd tegen het goederenspoor in de toekomst wat soepeler dan het optreden van de Melickse dialectband Sjoerpapier (Schleifpapier). Zij playbackt haar protestnummer Langs de Iezere Rijn'.
 

Gedeputeerde (Provinzabgeordneter) Math. Vestjens krijgt na afloop een cd en videoband overhandigd met het verzoek (Bitte, Ersuchen) die aan minister Netelenbos te laten zien en horen. "Tineke weet er al van en zal de clip zeker bekijken', stelt Vestjens gerust.

De zestien panelleden discussiëren aan de hand van stellingen. Een formule die te vergelijken is met het Paul Witteman-programma Het Lagerhuis. L1-presentator Robert Bouten houdt de regie strak in de hand. Maar ook hij is even de kluts kwijt als panellid en actievoerder Leo de Nies reageert op de stelling: is burgerlijke ongehoorzaamheid toegestaan?' "Tuurlijk is dat toegestaan', roept hij kwaad. "Hoe dat? Door die verrekte spoorlijn op te blazen. En de handgranaten die ik daar voor nodig heb, haal ik lekker in België', stelt De Nies met een van woede verkleurd hoofd (vor Wut verfärbtes Gesicht) . "Maar je brengt daarmee wel schade aan de natuur toe, hè? Als je de lijn opblaast', probeert Bouten het forumlid (Mitglied des Forums) wat te kalmeren (beruhigen). Uit de zaal klinkt cynisch gelach.

Een opbouwwerker van het CMAD in wijk Kemp/Kitskensberg vraagt zich retorisch af: "Hoe vergoed je in godsnaam de emotionele schade die omwonenden gaan ondervinden van al die treinen?' Boy Swachten veert op. "Mevrouw heeft absoluut gelijk. Daar is geen prijskaartje aan te hangen.' Maar een ander verwijt Swachten dat Roermond geen schadevergoedingen wil betalen. "Luister, als het Rijk ons dwingt, zijn wij niet verantwoordelijk. Ik stel voor dat de Belgen alle schade gaan vergoeden.' Luid applaus en beamende hoofdknikjes.

Een jongeman staat gniffelend voor de interruptiemicrofoon. "Hebben jullie er ooit aan gedacht het historische tracé gewoon te slopen? In dat contract uit 1839, waarop de Belgen hun eis voor de IJzeren Rijn baseren, staat dat ze recht op doorgang hebben, maar niet op het tracé zelf.' De politici grijnslachen bij de opmerking en er ontstaat een ietwat baldadige stemming. Maar wie moeten de panelleden aanvallen? De Belgen en Duitsers zijn niet op komen dagen voor de discussie en ook Tineke Netelenbos is in het westen gebleven.

Venlo heeft eveneens geen vertegenwoordiging gestuurd en dat terwijl de A67-variant, een spoorlijn langs Venlo, nog steeds een reëel alternatief voor het historische tracé is. (Venlo hat keinen Vertreter geschickt, weil es die neue Trasse entlang der A67 (A40 in D) für eine realistische Alternative zur historischen Trasse hält.) "Als straf voor de afwezigheid van Venlo, stel ik voor het tracé recht door het centrum van die stad te laten lopen', grapt Bouten. "Hoe lijkt u dat, mijnheer Vestjens?' De gedeputeerde kijkt wat moeilijk. "Ach ja, natuurlijk: daar woont u zelf!'

Of heeft besluitvorming (Oder hat die Beschlussfassung ...) in Den Haag achter de schermen (hinter den Schirmen, Vorhängen... insgeheim) soms allang plaatsgevonden (schon lange stattgefunden)? Dat wil Math Vestjens niet bevestigen (zugeben), maar toch laat hij doorschemeren (durchblicken) dat de A67-variant langs Venlo te lang gaat duren (zu lange dauern würde) . "De Belgen zijn onwrikbaar. Premier Kok kreeg tijdens een persoonlijk bezoek niets gedaan bij hen en ook de druk op de minister (Ministerin Netelenbos) is groot. Ze zit in een meervoudige (mehrfach) spagaat en België maakt er ook nog een soort chantage-zaak van.'

Dat gaat europarlementariër Alexander de Roo te ver. "We moeten België gewoon voor het internationale gerecht slepen (schleppen, schleifen). Want (Denn) de schade gaat nooit opwegen tegen het economische belang (der Schaden wiegt den Nutzen nicht auf) en die voorwaarde (Vorbehalt) staat in het contract.'

Daar zien de panelleden (Forumsmitglieder) ogenschijnlijk (augenscheinlich) niet zoveel in. "Een internationale rechtszaak verliezen met 90 procent zekerheid', stelt Vestjens. "En dan hebben we helemaal niets meer zelf te bepalen', vult VVD-Kamerlid Nelly Verbugt aan.

Alle panelleden zijn er eensgezind (einig) over: ingebruikneming (Ingebrauchnahme) van het historische tracé is geen optie (keine Option). De A67-variant heeft de voorkeur (Vorzug) en de Montzenroute in België moet ook maar eens goed op mogelijke bruikbaarheid getoetst (geprüft) worden.

Rob Hompe, Roermonds PvdA-raadslid en voorzitter van het Huurderplatform, sluit (schließt) de avond af. Hij overhandigt (händigt...aus) de politici een kistje wijn met daarop de spreuk luisteren is begrijpen'(Spruch: Zuhören ist Begreifen).
"Dat zegt genoeg en zo niet, dan ga ik zij aan zij met Math Vestjens op de rails liggen (ich werde sie ... auf die Schienen legen) , gegarandeerd!'

maandag, 22 januari 2001

© Dagblad De Limburger
 Eiserner Rhein: «Es gibt genügend Alternativen !»
 

Wegberg/Roermond. Der Tenor war ebenso einstimmig wie eindeutig: «Es gibt genügend Alternativen.» Für über 200 potenzielle Betroffene ist der Eiserne Rhein schlichtweg überflüssig. Bei einer Podiumsdiskussion in Roermond brachten sie am Wochenende ihre ablehnende Haltung gegenüber einer Reaktivierung der historischen Bahnstrecke zum Ausdruck.

Eingeladen hatte ein niederländischer Mieterverein, der sich von der Wiederaufnahme des Güterverkehrs besonders bedroht fühlt: Ganze Siedlungen sehen sich vom Eisernen Rhein betroffen und fürchten zum Teil sogar den Abriss. Die verbleibenden Wohnungen und Häuser würden unterdessen in Nord-Süd-Richtung vom Eisernen Rhein und in Ost-West-Richtung von einem geplanten Autobahnzubringer tangiert.

Einen prominenten Fürsprecher haben die Widersacher des Eisernen Rheins in Alexander de Roo gefunden. Der niederländische Europa-Parlamentarier versprach in Anwesenheit zahlreicher Abgeordneten des limburgischen Parlaments und Vertretern mehrerer niederländischer Gemeinden seine «vehemente Unterstützung» bei der Verhinderung der Reaktivierung der Strecke. Seine Worte stießen nicht nur bei den Niederländern auf offene Ohren.

Auch zahlreiche Mitglieder des «Bürgervereins Eiserner Rhein» wohnten der Versammlung bei. Dessen Sprecher Dr. Günter Arnolds wies im Gespräch mit der Volkszeitung noch einmal auf die favorisierte Alternative hin: «Die Strecke über das belgische Montzen ist noch nicht einmal zu 50 Prozent ausgelastet. Und noch in diesem Jahr soll auch die letzte Brücke restauriert werden.»

Den Hinweis auf einen Engpass im Abschnitt zwischen Aachen und Düren lässt Arnolds nicht gelten: «Hierfür sind im Verkehrswegeplan des zuständigen Bundesministeriums für 2001 rund 170 Millionen Mark vorgesehen.» Und auch einer Expansion des Antwerpener Hafens sieht der Bürgerverein-Sprecher mit Gelassenheit entgegen. «Selbst bei einer Verdoppelung der zu befördernden Güter sind die Schienen-Kapazitäten ausreichend.»

Auf deutscher wie auf niederländischer Seite fürchtet man neben den Konsequenzen für die Menschen auch die Auswirkungen auf die Natur. Arnolds: «Kommt der Eiserne Rhein, drohen dem Meinweg irreversible Schäden.»

Michael Grobusch, 21.01.2001 16:45
Aachener Zeitung Online, Erkelenz