Dagblad De Limburger, 27.01.2001
IJzeren Rijn langs A67 toch optie


Verschiebung der endgültigen Entscheidung über die Trassenwahl kündigt sich an, gleichzeitig aber könnte trotzdem die historische Trasse "zeitweise" wieder in Betrieb genommen werden.

A67 - A40 - Trasse wird ernsthaft geprüft.VENLO De aanleg (das Anlegen) van een nieuwe spoorlijn voor goederen- en personenvervoer langs de autoweg A67 (Eindhoven/Venlo) als alternatief voor de IJzeren Rijn behoort toch (gehört doch zu den Möglichkeiten) tot de mogelijkheden. Bij de tracékeuze (Wahl der Trasse) voor het Nederlandse deel van de spoorverbinding Antwerpen-Ruhrgebied zal (wird / soll) deze variant "in een zelfde zwaarte' meewegen (das selbe Gewicht haben wie) als de zeven andere opties (Optionen) die nog in studie zijn. Dat kan betekenen dat het definitieve besluit wat langer op zich laat wachten. (Das kann bedeuten, dass die letztendliche Entscheidung etwas länger auf sich warten lässt.)
 

Dat hebben de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (Ruimtelijke Ordening en Milieu) de Tweede Kamer gisteren laten weten.
"Een flinke stap (ein vernünftiger Schritt) in de goede richting', reageert Limburgs gedeputeerde (der Limburger Abgeordnete) M. Vestjens. De provincies Limburg en Brabant en de betrokken gemeenten - Venlo voorop - hebben van meet af aan gepleit voor een nieuwe IJzeren Rijn langs de A67 en aansluitend, in Duitsland, langs de BAB40 naar Krefeld/Duisburg. Wethouder P. Stelder van Venlo: "Die lobby is gelukkig niet vruchteloos gebleken.'
(Achtung in Kempen: hier wird wieder "Krefeld-Duisburg" gesagt, was Unsinn wäre. Die A40 berührt Krefeld nicht. Krefeld würde nur durchfahren, wenn bei dieser A40-Variante ein Abzweigen der neuen Linie schon bei Kempen realisiert würde. Kempen würde ebenfalls dann durchfahren. Die A40-Trasse sollte vernünftigerweise komplett von Venlo nach Rheinhausen führen.)
De A67-optie, in eerste instantie in Den Haag als onhaalbaar (unholbar, nicht realisierbar) en veel te duur (125 kilometer nieuw spoor, kosten naar schatting vier miljard) (33 km in Deutschland. 1 Autobahnkilometer kostet durchschnittlich 10 Millionen DM. Die Bahn wäre billiger; sogar bei 20 Millionen DM / km wären die Kosten der neuen Trasse geringer als die Schäden, die die Wiederinbetriebnahme der historischen Trasse mit sich brächte) opzij gelegd, telt in ieder geval weer serieus mee. "Een gelukkige ontwikkeling', zegt Stelder. "Aan ons nu de taak om de meerwaarde van die variant met harde cijfers verder te onderbouwen.'

De A67-variant wordt niet alsnog opgenomen in de lopende studies die moeten uitmonden (münden) in de trajectnota/mer (milieueffectrapportage, Umweltverträglichkeitsprüfung) voor de IJzeren Rijn, die dit voorjaar (Frühjahr 2001) gereed moet zijn (fertig sein muss) voor de inspraakprocedure (Widerspruchsprozedur). Toevoeging van de A67-optie zou die procedure vertragen (verlängern).

Over de mogelijkheden en consequenties van een nieuwe spoorlijn langs de A67 is op dit moment volgens Netelenbos immers veel minder gedetailleerde informatie beschikbaar dan over de andere varianten, die al langer onderwerp van studie zijn.
In plaats daarvan komt er een apart haalbaarheidsonderzoek (eigene Machbarkeitsstudie) naar de A67-variant. De provincies Limburg en Noord-Brabant nemen het voortouw bij het opzetten en uitvoeren van die studie. De kosten worden gedeeld door de provincies en het Rijk. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, aanvankelijk sceptisch over de A67-optie, heeft zich al bereid verklaard om mee te betalen. (vgl. diese Website: NRW will die Studie mit bezahlen)

De haalbaarheidsstudie moet gereed zijn op het moment dat de mer-procedure (die Machbarkeitsstudie muss in dem Moment fertig sein, wenn die Umweltverträglichkeitsprüfung, inkl. Einspruchprozedur) - inclusief inspraak - voor de zeven andere IJzeren Rijn-alternatieven is afgerond. Op dat moment, volgens de planning in september van dit jaar, zou in principe de tracékeuze (Festlegung der zu wählenden Trasse)  gemaakt moeten worden. Mocht de studie aantonen dat de A67-optie wel degelijk een haalbare kaart (eine realisierbare Möglichkeit, eine Karte, auf die man setzen könnte) is, dan is voor dat tracé alsnog een (aanvullende) milieueffectrapportage nodig (dann käme eine eigene Umweltverträglichkeitsprüfung für die A67/A40-Trasse hinzu) . In dat geval, heeft minister Netelenbos toegezegd, wordt de definitieve beslissing over het IJzeren Rijn- tracé opgeschort (aufgeschoben) tot dat rapport op tafel ligt. Dat laat onverlet (Unverändert könnte im September 2001 beschlossen werden, zeitweise den Gütertransport auf der historischen Trasse wieder zu eröffnen; Nachtigall, ik hör dir trappsen) dat in september wel al besloten kan worden tijdelijk goederentreinen te laten rijden over het historische tracé van de IJzeren Rijn, via Roermond en het Meinweggebied.

zaterdag, 27 januari 2001
 

 


Zeven alternatieven voor IJzeren Rijn

VENLO Uit de 25 alternatieven die voor het tracé van de IJzeren Rijn op tafel lagen (de zes oorspronkelijke plus negentien voorstellen uit de inspraak) zijn er uiteindelijk zeven geselecteerd voor verdere studie. Dat zijn:
- A0: het historisch tracé door Midden-Limburg, via Weert, Roermond en het Meinwegspoor.
- A1: als A0 tot net voor Roermond, dan een noordelijke omleiding om Roermond en de Meinweg heen richting Dalheim.
- A2: als A0 tot bij Herkenbosch, dan een zuidelijke omleiding om de Meinweg heen richting Dalheim.
- A3: als A0 tot net voor Roermond, dan een noordelijke omleiding die net ten oosten van de stad weer aansluit op het historische tracé, en een tunnel onder de Meinweg.
- D0: de bestaande spoorroute Weert/Eindhoven/Venlo met verbeterde aansluitingen tussen de tracés.
- D1: als D0, met tussen Weert en Budel een ruim nieuw verbindingsspoor.
- D2: als D0, maar ruim voor Eindhoven (vanaf Heeze) een doorsteek (24 kilometer nieuw spoor) oostwaarts langs de A67 tot voorbij Deurne, vanaf daar over bestaand spoor richting Venlo.

zaterdag, 27 januari 2001
Dagblad De Limburger, Venlo