http://www.limburger.nl/nieuws/BP9309.html
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
 

Spooromleiding Venlo hangt af van Duitsland
Door Twan Mientjes

VENLO Duitsland moet snel aangeven dat het eventueel bereid is vijftien kilometer van de goederenspoorlijn IJzeren Rijn (Antwerpen-Duisburg) op Duits grondgebied aan te leggen. "Anders is een noordelijke spooromleiding om Venlo onhaalbaar', zo zegt de Venlose wethouder P. Stelder (CDA, Ruimtelijke Ordening).

NS Railinfrabeheer had het voorkeurstracé van Limburg en Noord-Brabant, een tracé parallel aan de autoweg A67 met een omleiding om Venlo, aanvankelijk als te duur gekenschetst. Wel worden drie varianten dwars door Venlo zelf haalbaar geacht. Afgelopen vrijdag hebben Rijkswaterstaat en NS Infrarailbeheer na druk van Limburg en Noord-Brabant echter besloten nog eens goed naar het A67-tracé te kijken.

Wethouder Stelder erkent dat een snelle principiële bereidheid van Duitsland nodig is om die variant haalbaar te maken. Venlo heeft daarom half oktober een gesprek met de Duitse gemeenten Krefeld, Kempen, Straelen en Nettetal belegd.

Onhelder is nog of ook de regering van Noordrijn-Westfalen aan het gesprek zal deelnemen. "We weten dat regeringsambtenaren in Düsseldorf het A67-tracé interessant vinden, maar het oordeel van de regering zelf kennen we niet. Het is echter eerst zaak de Duitse steden achter ons te krijgen. Anders hoef je niet eens in Düsseldorf aan te kloppen'. Bekend is dat Kempen geen spoor door die stad wil.

Stelder stoort zich eraan dat NS Railinfrabeheer en Rijkswaterstaat tot vrijdag beweerden dat tracés via Venlo weinig economisch voordeel zouden opleveren "omdat de treinen toch niet in Venlo stoppen'. Ook wezen beide instanties erop dat de Duitsers niet zouden willen meewerken. Stelder: "Beide beweringen bleken nergens op gebaseerd. Er is helemaal geen onderzoek naar gedaan.'

Woordvoerder K. Wu van Rijkswaterstaat zegt dat er geen nieuw onderzoek komt en dat een gesprek met de Duitsers wat Rijkswaterstaat betreft "nog niet aan de orde' is. "We zetten eerst nog eens alle argumenten opnieuw op een rijtje. Zo blijkt misschien dat een tracé dwars door Venlo vanwege milieu en veiligheid niet haalbaar is.'

Stelder stoort zich ook aan de bewering van de Limburgse gedeputeerde M. Vestjens (VVD, Verkeer) dat een noordelijke omleiding in Venlo ook via de bestaande Brabantroute kan. "Het zou kunnen, maar Brabant wil graag het A67-tracé, omdat Eindhoven dan ook personenvervoer per rail naar het Ruhrgebied krijgt. We moeten ons uit strategisch oogpunt blijven vasthouden in plaats van elkaar loslaten.'

Toch sluit Stelder een Brabantroute-tracé, mits gekoppeld aan verplaatsing van het NS-emplacement uit de Venlose binnenstad naar de Trade Ports, niet uit. "Honderd treinen door de stad, dat kan echt niet. Maar het is te vroeg om iets uit te sluiten'.

dinsdag, 26 september 2000

© Dagblad De Limburger
 

 


http://www.limburger.nl/nieuws/BQ0418.html
 

Duitse irritatie over IJzeren Rijn en autowegen
Om het Limburgse voorkeurstracé van de goederenspoorlijn IJzeren Rijn (Antwerpen-Duisburg) via Venlo te realiseren, is vijftien kilometer nieuw spoor in Duitsland nodig. Maar daar groeit de irritatie over de wijze waarop Nederland met Duitse wensen ten aanzien van grensoverschrijdende verbindingen omspringt.

VENLO/VIERSEN De provincie Limburg en de gemeente Venlo lobbyen heftig bij minister Netelenbos van Verkeer om de IJzeren Rijn ten noorden van Venlo aan te leggen. Goederentreinen die ook nu al door de Venlose binnenstad rijden, zouden dan voortaan via een nieuwe spoorbrug richting Duitsland kunnen gaan, het liefst via rails langs de autowegen A67/BAB40. De Venlose wethouder P. Stelder (CDA, Infrastructuur) wees er deze week op dat dit plan alleen haalbaar is als Duitsland mee wil werken. Immers, in het verlengde van deze spoorbrug zal Duitsland dan zo'n vijftien kilometer nieuw spoor moeten aanleggen tussen Venlo en Kempen, waar dat spoor via Krefeld aanhaakt op bestaande rails naar Duisburg.

In Duitse politieke kringen is echter met enige irritatie en achterdocht van de Limburgse wensen kennis genomen. Officieel geven Duitse politici nog geen kennis van die irritatie - de gemeente Venlo gaat binnenkort met ze praten -, maar informeel klagen ze wel degelijk.

Vooral in de CDU, de regerende partij in de Kreis Viersen, wordt gewezen op de gang van zaken rond de Nederlandse autowegen A74 en de A68. De nieuw aan te leggen A74 moet de Duitse BAB61 op het autowegennet bij Venlo aansluiten, de toekomstige A68 moet Roermond verbinden met de Duitse A52. Daar wordt in Duitsland al vele jaren op gewacht, maar steeds opnieuw treedt vertraging op. Venlo wil nu bijvoorbeeld weer graag een afslag van de A74 naar het nieuw aan te leggen grensoverschrijdende bedrijventerrein Venlo-Nettetal-Tegelen.

Voor de aansluiting van de BAB61 op de A74 moet Duitsland op eigen grondgebied ook zo'n drie tot vier kilometer nieuwe autoweg aanleggen. Het Rheinische Autobahnamt heeft becijferd dat de kosten daarvan, begin jaren negentig nog begroot op dertig tot veertig miljoen mark, door de vertraging inmiddels zijn opgelopen tot zeventig à tachtig miljoen mark. Maar niet alleen dat. In Duitse politieke kring worden de economische ontwikkelingskansen van het bedrijventerrein Venlo-Nettetal-Tegelen steeds kleiner ingeschat naarmate de aanleg en ontsluiting ervan langer duren, de planning is dat de A74 pas in 2007 is voltooid.

Op zichzelf is er wel degelijk Duitse interesse in de IJzeren Rijn. Ook Duitsland ziet uit oogpunt van milieu en verkeersdrukte liever goederenvervoer per spoor dan over de weg. Vooral de stad Krefeld ziet de A67/BAB40-variant wel zitten, omdat dan een Krefelds industrieterrein wordt ontsloten. Maar de gemeenteraad van Kempen heeft een IJzeren Rijn door die stad per resolutie afgewezen, uit angst voor overlast. Anderzijds is de Düsseldorfer regerings-president Hans-Jürgen Büsow (SPD) groot voorstander van de IJzeren Rijn, maar Büsow heeft eerder in deze krant vooral voor "snelle procedures aan Nederlandse zijde' gepleit.

-Hoe dan ook, nu Limburg de Duitsers vraagt om vijftien kilometer nieuw spoor, is de scepsis aan Duitse zijde groot. Waarom moet Duitsland opnieuw als eerste over de brug komen, zo luidt de vraag. En hoe zeker is het dat het A67-tracé van de IJzeren Rijn wordt gerealiseerd? Minister Netelenbos gaat immers ook nog vijf andere tracés, onder meer via De Meinweg bij Roermond, onderzoeken. En hoeveel vertraging - en dus meerkosten - gaat dit nu weer opleveren, gezien de ervaringen met de autowegen?

donderdag, 28 september 2000

© Dagblad De Limburger


http://www.limburger.nl/nieuws/BP7813.html
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
 

'Ook studie A67-tracé voor IJzeren Rijn'
DEN HAAG CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer eisen van minister Netelenbos van Verkeer dat een tracé langs de autosnelweg A67 en Venlo voor de goederenspoorlijn IJzeren Rijn (Antwerpen-Duitsland) alsnog volledig wordt onderzocht.

In schriftelijke vragen aan de minister reageren beide Kamerfracties hiermee op een gisteren via deze krant uitgelekte studie van NS Railinfrabeheer.

In die studie wijst NS Railinfabeheer een tracé langs de A67 af omdat dit met drie tot vier miljard gulden te duur zou zijn. Het A67-tracé heeft echter de voorkeur van de provincie Limburg en de gemeente Venlo, als het althans wordt gecombineerd met een nieuwe spoorbrug ten noorden van Venlo.

De CDA-Kamerleden Stroeken en Leers herinneren de minister eraan dat de Tweede Kamer in de motie-Leers ervoor heeft gepleit het A67-tracé zeer serieus te onderzoeken. Stroeken wil ook van de minister weten wat zij vindt van het dreigement van Venlo om in beroep te gaan tegen een nieuwe milieuvergunning voor de NS als de minister kiest voor een tracé dwars door Venlo heen. NS Railinfrabeheer acht zo'n tracé wel mogelijk, net als drie tracés via natuurgebied De Meinweg en Roermond, waarvan er twee ondertunneld zijn.

GroenLinks-Kamerlid Van der Steenhoven wil weten of de minister een maximumbedrag voor de IJzeren Rijn in gedachten heeft. Ook wil hij weten hoe duur een tunnel onder De Meinweg is en welke gevolgen dit voor natuur en milieu heeft.

vrijdag, 22 september 2000

© Dagblad De Limburger
 

 http://www.limburger.nl/nieuws/3179AG.html
 

A67 tracé IJzeren Rijn weer op tafel
MAASTRICHT De Nederlandse Spoorwegen moeten een nieuwe studie maken van het A67-tracé van de IJzeren Rijn, het toekomstig goederenspoor tussen Antwerpen en het Ruhrgebied.

Dat was gistermiddag de uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen de regio's Limburg en Brabant over de toekomstige route van het goederenspoor, zo bevestigde gedeputeerde M. Vestjens (VVD, Verkeer en Waterstaat). NS-Railinfrabeheer heeft de opdracht gekregen om met name te onderzoeken of de aanleg van het goederenspoor langs de A67 over een nieuwe brug ten noorden van Venlo in fases kan worden uitgevoerd en mogelijk toch financieel haalbaar is.

Eerder deze week lieten de NS weten dat de kosten van die variant, drie tot vier miljard, te hoog zijn. Vestjens: "Het A67-tracé is in elk geval weer op tafel. Over een paar weken weten we meer.'

Vestjens liet meteen een waarschuwing horen aan het adres van minister Netelenbos als de A67-variant toch zou afvallen. Als het ministerie van Verkeer en Waterstaat kiest voor het tijdelijk nieuw leven inblazen van het historisch tracé van de IJzeren Rijn door het natuurgebied De Meinweg, moet de keiharde garantie op tafel komen dat het definitieve tracé via een lus toch ten noorden van Venlo loopt. Blijft die garantie uit dan zal de provincie niet meewerken aan treinverkeer door het Meinweggebied.

Volgens Vestjens is het trouwens een misverstand dat met het afketsen van het A67-tracé ook de noord-variant bij Venlo, inclusief de bouw van een nieuwe Maasbrug, van de baan is. "Door de IJzeren Rijn tot bij Venlo over bestaand spoor te laten rijden, kan alsnog voor die noordelijke lus worden gekozen. Die mogelijkheid houden de NS zelf ook nog open,' aldus de gedeputeerde. Vestjens benadrukte dat de provincie er bij minister Netelenbos op zal aandringen, dat ook Duitsland en België een duit in het zakje doen om het definitieve tracé van het goederenspoor buiten het centrum van Venlo om te leiden. Voor Duitsland betekent dat onder meer dat er een nieuwe spoorlijn moet komen langs de Bundesautobahn 40 Krefeld-Venlo die aansluit op de lus ten noorden van Venlo.
 

zaterdag, 23 september 2000

© Dagblad De Limburger